Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr III/26/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2019 roku.
Uchwała Nr III/25/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2019 roku.
Uchwała Nr III/24/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr III/23/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr III/22/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
Uchwała Nr III/21/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028.
Uchwała Nr III/20/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr III/19/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego.
Uchwała Nr III/18/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 r. za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu inowrocławskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Uchwała Nr III/17/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr II/16/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Inowrocławskiego.
Uchwała Nr II/15/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr II/14/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Uchwała Nr II/13/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2018 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr II/12/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.
Uchwała Nr II/11/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia Miastu Inowrocław zarządzania strefą płatnego parkowania w centrum Miasta, na drogach powiatowych.
Uchwała Nr II/10/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr II/9/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego