Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR XXX/286/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2030.
UCHWAŁA NR XXX/285/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 rok.
UCHWAŁA NR XXX/284/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości położonych w Miechowicach i Marulewach, gmina Inowrocław.
UCHWAŁA NR XXX/283/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych za okres 2020/2021.
UCHWAŁA NR XXX/282/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Inowrocławskim na lata 2021-2026.
UCHWAŁA NR XXX/281/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020".
UCHWAŁA NR XXX/280/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2027".
UCHWAŁA NR XXX/279/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 roku zadań ujętych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020".