Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR XXXI/307/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2021 roku.
UCHWAŁA NR XXXI/306/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2021 roku.
UCHWAŁA NR XXXI/305/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2030.
UCHWAŁA NR XXXI/304/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 rok.
UCHWAŁA NR XXXI/303/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uruchomienia przez samorządy gminne szkół dla dorosłych, dni i godzin ich funkcjonowania.
UCHWAŁA NR XXXI/302/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
UCHWAŁA NR XXXI/301/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Powiatu Inowrocławskiego oraz zasad i trybu jego przyznawania.
UCHWAŁA NR XXXI/300/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie ustanowienia zasad używania symboli Powiatu Inowrocławskiego: sztandaru Powiatu Inowrocławskiego, pieczęci, łańcucha Starosty Inowrocławskiego oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego.
UCHWAŁA NR XXXI/299/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Inowrocławskiego, pieczęci, łańcucha Starosty Inowrocławskiego oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego.
UCHWAŁA NR XXXI/298/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku.
UCHWAŁA NR XXXI/297/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie likwidacji szkoły pod nazwą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy - Zasadnicza Szkoła Zawodowa z siedzibą Kruszwica, ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica.
UCHWAŁA NR XXXI/296/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, z siedzibą Inowrocław, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław poprzez zmianę jej siedziby.
UCHWAŁA NR XXXI/295/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu i utworzenia Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu oraz nadania statutu.
UCHWAŁA NR XXXI/294/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającago wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
UCHWAŁA NR XXXI/293/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady.
UCHWAŁA NR XXXI/292/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2020.
UCHWAŁA NR XXXI/291/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2020.
UCHWAŁA NR XXXI/290/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.
UCHWAŁA NR XXXI/289/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2020 rok.
UCHWAŁA NR XXXI/288/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
UCHWAŁA NR XXXI/287/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego wotum zaufania.