Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 45/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 44/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2018.
Uchwała Nr 43/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2018 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.
Uchwała Nr 42/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 41/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia reprezentantów Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała Nr 40/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Uchwała Nr 39/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 38/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 37/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 36/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Erasmus+.
Uchwała Nr 35/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Inowrocławskiemu odrębnymi ustawami na 2019 rok.
Uchwała Nr 34/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Erasmus+.
Uchwała Nr 33/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Erasmus+.
Uchwała Nr 32/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Erasmus+.
Uchwała Nr 31/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Erasmus+.