Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1215/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu, dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Uchwała Nr 1214/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. ,,Zostań Omnibusem Ili".
Uchwała Nr 1213/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasiłków zdrowotnych na 2023 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
Uchwała Nr 1212/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie informacji za III kwartał 2023 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 1211/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego wniosku o przyznanie Medalu Honorowego Powiatu Inowrocławskiego za zasługi dla Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1210/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2024 r
Uchwała Nr 1209/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 6 drzew, tj. 3 drzew gatunku brzoza brodawkowata, 2 drzew gatunku jodła pospolita oraz drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnących na dz. nr 52/8 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Poznańskiej 345 w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1208/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego wniosku o przyznanie Medalu Honorowego Powiatu Inowrocławskiego za zasługi dla Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 1207/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego wniosku o przyznanie Medalu Honorowego Powiatu Inowrocławskiego za zasługi dla Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 1206/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie przyznania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe
Uchwała Nr 1205/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane
Uchwała Nr 1204/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól Gastronomiczno - Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o akredytację Erasmusa (KA120-VET) w ramach programu Erasmus+
Uchwała Nr 1203/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól Ekonomiczno - Logistycznych w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o akredytację Erasmusa (KA120-VET) w ramach programu Erasmus+.
Uchwała Nr 1202/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o akredytację Erasmusa {KA120- SCH) w ramach programu Erasmus+
Uchwała Nr 1201/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r
Uchwała Nr 1200/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 4 drzew, tj. drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego w granicy dz. nr 85/2 należącej do osób fizycznych i dz. nr 102/3, należącej do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2559C Janikowo - Kołuda Mała, w m. Koluda Mała, gm. Janikowo oraz 3 drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2559C Janikowo - Koluda Mała, na dz. nr 102/3 w m. Kołuda Mała, gm. Janikowo
Uchwała Nr 1199/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 8 drzew, tj. 3 drzew gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2535C Slońsko - Gąski, na dz. nr 41/2 w m. Gąski, gm. Gniewkowo, 3 drzew gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2525C Lipie - Kijewo - Murzynno, na dz. nr 195/8 w m. Kijewo, gm. Gniewkowo, drzewa gatunku topola kanadyjska rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2533C Lipie-Modliborzyce, na dz. nr 145/5 w m. Szpital, gm. Gniewkowo oraz drzewa gatunku topola kanadyjska rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2529C Murzynno-Klepary, na dz. nr 114/4 w m. Murzynno, gm. Gniewkowo
Uchwała Nr 1198/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane
Uchwała Nr 1197/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu, na cele budowlane
Uchwała Nr 1196/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane