Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR XLI/371/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku
UCHWAŁA NR XLI/370/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa - Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego udziału Powiatu Inowrocławskiego w zabudowanej nieruchomości położonej w Latkowie, gmina Inowrocław
UCHWAŁA NR XLI/369/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie określenia zakresu udzielania przez Powiat Inowrocławski pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy
UCHWAŁA NR XLI/368/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2021 roku oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej
UCHWAŁA NR XLI/367/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2022 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
UCHWAŁA NR XLI/366/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 r.
UCHWAŁA NR XLI/365/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w 2021 r.
UCHWAŁA NR XLI/364/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2021
UCHWAŁA NR XLI/363/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2021 rok
UCHWAŁA NR XLI/362/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022 - 2037
UCHWAŁA NR XLI/361/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok