Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1017/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 1016/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego na lata 2023-2025.
Uchwała Nr 1015/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypłacenia Panu Rafałowi Małaczkowi w związku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomości położonej przy ul. Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu, stanowiącej poszerzenie drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała Nr 1014/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2023-2037
Uchwała Nr 1013/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 rok
Uchwała Nr 1012/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 1011/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 1010/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie przekazania na rzecz placówki oświatowej - Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, nakładów inwestycyjnych poniesionych na termomodernizację budynku.
Uchwała Nr 1009/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie przekazania na rzecz placówki oświatowej - II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, nakładów inwestycyjnych poniesionych na termomodernizację budynku.
Uchwała Nr 1008/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew, tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 240 cm, rosnącego w granicy dz. nr 21/1 i dz. nr 24/4 znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2592C Ostrowo - Złotowo - Brześć, w m. Popowo, gm. Kruszwica oraz 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 220 cm i 235 cm, rosnących w granicy dz. nr 22 i dz. nr 24/4 znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2592C Ostrowo - Złotowo - Brześć, w m. Popowo, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 1007/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew, tj. 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 220 cm i 160 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 149 w m. Jaszczółtowo, gm. Rojewo oraz trójpniowego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 80+90+95 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpicie - Rojewo -Inowrocław, na dz. nr 192/3 w Rojewie.
Uchwała Nr 1006/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w czasie jego nieobecności
Uchwała Nr 1005/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1004/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu, na cele budowlane.