Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego
dla inwestycji Budowa budynku handlowego z wewnętrznymi instalacjami przy ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2020 r. wydałem decyzję pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.573.2019.MT
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki".
Obwieszczenie
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informuję o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. trzynastu bezodpływowych rowów przydrożnych, na dziatkach o nr ewid. 110/13, 110/8, 95, 92/1, 110/6, 110/7, 92/16, 92/2, 91/1, 91/2,90, 93, 94, 96/9 w miejscowości Słońska, obręb 0039 Słońska, gm. Inowrocław.
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: "Stacja bazowa telefonii komórkowej P4. Wieża typu BOT-E2/60 o wysokości całkowitej 61,95 m n.p.t. na terenie działki o numerze ewidencyjnym 72/3 w miejscowości Sukowy gm. Kruszw
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Obwieszczenie
Pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.488.2019.MT
Lista rzeczoznawców majątkowych
w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Inowrocławskiego
Obwieszczenie
Pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.573.2019.MT