Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Wymagane dokumenty:

  1. złożenie oferty zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu www.inowroclaw.powiat.pl w zakładce: Ważne informacje/ Organizacje Pozarządowe/ Konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego w bieżącym roku.
  2. statut oferenta lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta, w przypadku gdy w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji brak opisu sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie o dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania spójne z priorytetami określonymi w Programie współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na bieżący rok.

Sposób załatwienia sprawy:

Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, biorąc pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, podając wyniki otwartego konkursu ofert do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. poprzez zamieszczenie wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego www.bip.inowroclaw.powiat.pl, na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego www.inowroclaw.powiat.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, aleja Ratuszowa 38, na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy Kancelarii Ogólnej (II piętro, pokój 144).

Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Prowadzący sprawy:

Magdalena Waśk – pok. 220
tel. 52 35 92 329.
email: edukacja@inowroclaw.powiat.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10757
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 29.10.2019 10:36:51
Data udostępnienia informacji: 29.10.2019 10:36:51
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2022 13:56:57
Rejestr zmian