Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1156/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy alei Ratuszowej 38.
Uchwała Nr 1155/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 1154/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 1153/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Hiszpańskie smaki: Walencja - Zagraniczne praktyki zawodowe naszą inwestycją w przyszłość" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
Uchwała Nr 1152/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie informacji za II kwartał 2023 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 1151/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jagody Skrzypińskiej, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1150/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1149/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie muralu na elewacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1148/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Toruniu pięciu lokali użytkowych oraz pomieszczenia sanitarnego znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Poznańskiej 133A w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1147/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie przekazania na rzecz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, nakładów inwestycyjnych poniesionych na wykonanie prac konserwacyjnych Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.
Uchwała Nr 1146/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Inowrocławskiego, niezbędnych do realizacji zadania pn. "Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu".
Uchwała Nr 1145/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Inowrocławskiego, niezbędnych do realizacji zadania pn. "Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy".
Uchwała Nr 1144/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie wytypowania zadań inwestycyjnych do złożenia przez Powiat Inowrocławski w naborze nr 3/2023/RFRD wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.
Uchwała Nr 1143/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku.
Uchwała Nr 1142/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 5 drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk - droga nr 252, tj. drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 175 cm, rosnącego na dz. nr 35 w m. Góra, 3 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 260 cm, 140 cm i 135 cm, rosnących na dz. nr 20 w m. Dulsk oraz drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 155 cm, rosnącego na dz. nr 51 w m. Trzaski, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 1141/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Dobeckiego, nauczyciela kontraktowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1140/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Renaty Borkowskiej, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1139/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Macieja Wasielewskiego, nauczyciela kontraktowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1138/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jacka Bartmańskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1137/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Wielińskiej, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1136/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Sobeckiej, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1135/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Przemysława Robaszkiewicza nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1134/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Wesołowskiej, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1133/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Hańskiej, nauczyciela kontraktowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1132/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Doroty Jankowskiej, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1131/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Nowak, nauczyciela kontraktowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1130/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu