Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 77/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2018 rok.
Uchwała Nr 76/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie informacji za I kwartał 2019 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Uchwała Nr 75/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" w ramach "Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Uchwała Nr 74/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 73/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 72/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu" do złożenia przez Powiat Inowrocławski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2019/FDS w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Uchwała Nr 71/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu "Odkrywamy kolory naszych małych ojczyzn" w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Uchwała Nr 70/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Uchwała Nr 69/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za korzystanie z obiektów oraz pomieszczeń szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski oraz określenia sposobu ich ustalania.
Uchwała Nr 68/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 67/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2019 roku.
Uchwała Nr 66/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Marlenie Kochańskiej pełniącej obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 65/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Tadeusza Majewskiego Wicestarosty Inowrocławskiego do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi.
Uchwała nr 64/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała nr 63/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 62/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Marlenie Kochańskiej pełniącej obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 61/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Marlenie Kochańskiej pełniącej obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 60/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2018 rok.
Uchwała Nr 59/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133A w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 58/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.