Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęOgłoszenie
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Obwieszczenie
Starosty Inowrocławskiego
z 19 maja 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.
Ogłoszenie
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1 ujmującej wody z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanej w m. Gąski, gm. Gniewkowo na działce ewid. nr 258 obręb ewid. nr 0005 Gąski; usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 (dz. ewid. nr 258 obręb ewid. nr 0005 Gąski) oraz szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę za pomocą deszczowni szpulowej na działkach o numerach ewid.: 258, 238 i 246 w obrębie ewid. nr 0005 Gąski oraz 42/
Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wpisania do rejestru zabytków