Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku.

Opłaty:
opłata skarbowa za pozwolenie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011 zł.; w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł

Opłatę skarbową uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia – Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin załatwienia sprawy:

w ciągu miesiąca od dnia wpływu kompletnego wniosku (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Osoba i jednostka prowadząca sprawę:
Katarzyna Marciniak, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Mątewska 17, piętro III,
pokój 310, tel. 52 35-92-287,
email: k.marciniak@inowroclaw.powiat.pl

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9420
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017 13:41:30
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017 13:41:30
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2023 09:13:23
Rejestr zmian