Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183).

Wymagane dokumenty:
1) wniosek;
2) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
3) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
4) operat przeciwpożarowy i postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające operat przeciwpożarowy (w przypadku wytwarzania odpadów palnych);
5) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art.168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (w przypadku wytwarzania odpadów);
6) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej (wraz z informacją o sposobie jej obliczenia);
7) zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
8) kopię programu zapobiegania awariom lub kopię raportu o bezpieczeństwie, jeżeli były opracowane;
9) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania;
10) dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:
1) opłata rejestracyjna – opłatę wylicza się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183); wysokość opłaty rejestracyjnej nie może być wyższa niż 12 000 zł.

Opłatę rejestracyjną uiścić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – BGK III O/Warszawa, nr rachunku: 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

2) opłata skarbowa za pozwolenie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011 zł.; w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł.

Opłatę skarbową uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia – Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Osoba i jednostka prowadząca sprawę:
Magdalena Szwugier, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Mątewska 17, piętro III,
pokój 311, tel. 52 35-92-288,
email: m.szwugier@inowroclaw.powiat.pl

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien uwzględniać wymagania przepisów ustawy Prawo wodne i ustawy o odpadach, w przypadku, gdy eksploatacja instalacji dotyczy szczególnego korzystania z wód i gospodarowania odpadami.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10516
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Pozwolenie zintegrowane
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017 13:39:57
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017 13:39:57
Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2023 10:43:38
Rejestr zmian