Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR XLVI/411/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2022 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
UCHWAŁA NR XLVI/410/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego.
UCHWAŁA NR XLVI/409/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.
UCHWAŁA NR XLVI/408/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego Powiatu Inowrocławskiego za zasługi dla Powiatu Inowrocławskiego.
UCHWAŁA NR XLVI/407/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022-2037.
UCHWAŁA NR XLVI/406/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok.