Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1003/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody Skarbowi Państwa - Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii, na użyczenie powierzchni pod zainstalowanie urządzeń stacji referencyjnej działającej w ramach systemu ASG-EUPOS w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17.
Uchwała Nr 1002/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2023 r.
Uchwała Nr 1001/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie wyznaczenia i upoważnienia Starosty Inowrocławskiego do reprezentowania Powiatu Inowrocławskiego w czynnościach związanych z założeniem i działaniem Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1000/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2022-2025, z perspektywą na lata 2026-2029".
Uchwała Nr 999/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie oceny i nierekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2022 rok
Uchwała Nr 998/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypłacenia Pani Ewie Radzikowskiej w związku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomości położonej przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, stanowiącej poszerzenie drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała Nr 997/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2023-2037
Uchwała Nr 996/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 rok
Uchwała Nr 995/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku gen. Władysława Sikorskiego w Powiecie Inowrocławskim w 2023 r.
Uchwała Nr 994/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 993/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 992/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV.
Uchwała Nr 991/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 6 602 000,00 zł, na okres 15 lat, na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Uchwała Nr 990/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2023 r. oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Uchwała Nr 989/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego "Gniewkowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewkowie środka trwałego w postaci sieci wodociągowej usytuowanej na nieruchomościach położonych w obrębie Markowo i Kijewo, gmina Gniewkowo.
Uchwała Nr 988/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 987/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.