Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr XII/128/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XII/127/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
Uchwała Nr XII/126/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie wybory firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowrocławskiego za rok 2019, 2020 i 2021
Uchwała Nr XII/125/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028
Uchwała Nr XII/124/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
Uchwała Nr XII/123/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowanego zmianami administracyjnymi.
Uchwała Nr XII/122/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
Uchwała Nr XII/121/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Inowrocławskiego za rok szkolny 2018/2019
Uchwała Nr XII/120/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2010.
Uchwała Nr XII/119/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr XI/118/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028