Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 874/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2022 rok
Uchwała Nr 873/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie informacji za I kwartał 2022 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 872/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 871/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Uchwała Nr 870/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2022 roku.
Uchwała Nr 869/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 868/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2022 rok
Uchwała Nr 867/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 866/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2021 rok
Uchwała Nr 865/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 864/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Uchwała Nr 863/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 862/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew, tj. 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 215 cm i 220 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 53/1 w m. Ołdrzychowo, gm. Janikowo oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 360 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 17/1 w m. Ołdrzychowo, gm. Janikowo.
Uchwała Nr 861/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Zostań Omnibusem III".
Uchwała Nr 860/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Tschurlowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Popojutrze zawodowo", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Uchwała Nr 859/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału Powiatu Inowrocławskiego wynoszącego 216/618 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Latkowie, gmina Inowrocław.
Uchwała Nr 858/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 230 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2359C Łabiszyn - Będzitowo - Lisewo Kościelne, na dz. nr 33/2 w m. Lisewo Kościelne, gm. Złotniki Kujawskie.
Uchwała Nr 857/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 145 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2577C Bródzki - Bachorce, na dz. nr 49/1 w m. Bródzki, obręb Bachorce, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 856/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.