Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)
 • Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)

Opis zadania/sprawy

Do zadań Ewidencji Gruntów należy:

 1. prowadzenie operatu ewidencji gruntów;
 2. utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności;
 3. prowadzenie ewidencji budynków i lokali;
 4. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;
 5. bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów budynków i lokali;
 6. obsługa rzeczoznawców majątkowych i gromadzenie wyciągów z operatów szacowania nieruchomości;
 7. przekazywanie informacji o zmianach danych w ewidencji gruntów niezbędnych do celów podatkowych organom samorządu terytorialnego;
 8. sporządzanie dokumentacji prostującej zapisy w I dziale ksiąg wieczystych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych;
 9. wysyłanie zawiadomień o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych;

W ewidencji gruntów i budynków można uzyskać:

 • zaświadczenia stwierdzające własność nieruchomości,
 • zaświadczenia stwierdzające archiwalną własność nieruchomości do celów emerytalno-rentowych,
 • zaświadczenia dotyczące sprostowania oznaczeń nieruchomości w dziale I ksiąg wieczystych,
 • odpisy dokumentów znajdujących się w zasobie,
 • inne informacje udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczące danych zawartych w operacie ewidencyjnym.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

Jednostka prowadząca:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
Parter - pokoje: 106a, 106, 107
tel. 52 3592 117, 52 3592 133, 52 3592 135

Nadzór nad prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków sprawuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 16576
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Ewidencja gruntów i budynków
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020 08:36:00
Data udostępnienia informacji: 09.01.2020 08:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 05.07.2021 12:50:12
Rejestr zmian