Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500);
2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763);
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248).

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o rezerwację numeru wraz z załącznikami;
2. wniosek o rejestrację jednostki wraz z załącznikami oraz dowodem zapłaty opłaty;
3. wniosek o zmianę danych jednostki wraz z załącznikami oraz dowodem zapłaty opłaty;
4. wniosek o wydanie wtórnika wraz z dowodem zapłaty opłaty;
5. wniosek o wykreślenie z rejestru;
6. wniosek o odpis/wyciąg;
7. zawiadomienie o nabyciu wraz z załącznikami;
8. zawiadomienie o zbyciu wraz z załącznikami.

Wnioski mogą być składane w formie:

1. papierowej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17, III piętro, pok. 312;
2. elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Konto Interesanta pod adresem: https://interesant.reja24.gov.pl

Opłata za rozpatrzenie wniosku o:

1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
2. zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnegowynosi 80 zł (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248),
4. wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów lub innych jednostek pływających
o długości do 24 m – wynosi 15 zł (zgodnie z ww. rozporządzeniem),
5. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami – wynosi 60 zł (zgodnie z ww. rozporządzeniem).
Opłatę za rozpatrzenie wniosku należy uiścić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu – Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 11 nr: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002. W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej istnieje możliwość uiszczenia opłaty za pośrednictwem usługi Paybynet.

Termin załatwienia sprawy:

1. wpis do rejestru albo decyzja o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego w terminie 30 dni;
2. wykreślenie jednostki pływającej z rejestru w terminie 14 dni.

Osoba i jednostka prowadząca sprawę:

Jan Kurpiel. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Mątewska 17, piętro III, pokój 312, tel. 52 35-92-286, email: j.kurpiel@inowroclaw.powiat.pl

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m organem rejestrującym jest starosta albo właściwy polski związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy w celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestracyjnego

Obowiązkowi rejestracji podlega:

1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej
niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca
Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji na podstawie nowych przepisów, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9847
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Śmigerski
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Śmigerski
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017 14:41:37
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017 14:41:37
Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2023 10:29:45
Rejestr zmian