Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki bądź ciężaru ustanowionego na rzecz Skarbu Państwa przez osobę posiadającą interes prawny (wniosek zawierający następujące elementy treści: dane osobowe, oznaczenie geodezyjne nieruchomości oraz numer księgi wieczystej).

Załączniki:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej,
  • w przypadku wniosku o wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa dowód wpłaty potwierdzający uregulowanie zaległej kwoty zabezpieczenia hipotecznego.

Opłaty:

Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Sposób załatwienia sprawy:

Starosta Inowrocławski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydaje oświadczenie zezwalające na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki bądź ciężaru ustanowionego na rzecz Skarbu Państwa, po uprzednim ustaleniu zasadności wniosku oraz zbadaniu księgi wieczystej z wyłączeniem zezwoleń wydawanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1198).

Oświadczenie zostanie przesłane listem poleconym lub doręczone osobiście w siedzibie urzędu.

Tryb odwoławczy:

Postępowanie cywilne, zatem nie przewiduje się trybu odwoławczego w drodze administracyjnej.

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu parter pokój nr 012
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
aleja Ratuszowa 38
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
pokój nr 117a 1 piętro tel. 052 35 92 132

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9564
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Oświadczenie zezwalające na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki bądź ciężaru ustanowionego na rzecz Skarbu Państwa
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020 10:05:00
Data udostępnienia informacji: 09.01.2020 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 17.06.2021 12:36:48
Rejestr zmian