Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

(dla osób, które chcą ponownie przystąpić do egzaminu)

 

 

Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a ich dokumenty zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do organu lub wcześniej znajdowały się w dokumentacji właściwego organu, na ich wniosek generuje się profil kandydata na kierowcę.
Organ udostępnia profil w systemie teleinformatycznym ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy.

Do wniosku należy dołączyć:

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (o ile poprzednie utraciło ważność) i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,
mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i
przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi
włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna
być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku
fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim
przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności
osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,
która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy
zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni
widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o
przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową
zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

Przy składaniu wniosku należy przedstawić:

- dokument tożsamości.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5175
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Tworzenie profilu kandydata na kierowcę
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011 12:00:26
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011 12:00:26
Data ostatniej aktualizacji: 06.10.2011 12:00:26
Rejestr zmian