Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęOgłoszenie
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu I Wydział Cywilny o postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 736/23
Ogłoszenie
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu I Wydział Cywilny o postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 745/23
Ogłoszenie
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu I Wydział Cywilny o postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 739/23
Ogłoszenie
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu I Wydział Cywilny o postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 733/23
Ogłoszenie
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu I Wydział Cywilny o postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 748/23
Ogłoszenie
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe informujemy, że na czas zamknięcia dla komunikacji publicznej odcinka drogi gminnej nr 150527C Dulsk – Pławinek wprowadza się ograniczenie w świadczeniu usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej M: Inowrocław – Łojewo – Góra – Inowrocław zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.
Zawiadomienie
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej - elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 7/3 obręb Kępa Kujawska, gmina Gniewkowo" - na wniosek inwestora KPE FARMS Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86-014 Siecienko
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. ,,Modernizacja i rozbudowa zakładu STRUGA S.A. w zakresie związanym z instalacją do termicznego przekształcania odpadów polegająca na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów przemysłowych i medycznych zlokalizowanego na terenie części działek 38/1, 37/1 obręb Jezuicka Struga, gm. Rojewo",
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektonicznobudowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Jezuicka Struga - Rojewo oraz budowa sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo"
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Batkowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 34
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego informujące o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Rojewo od km 4+013.67 do km 7+890.80 zlokalizowanej na terenie dz. nr dz. nr ewid.: 96, 86, 85, 88, 79 obręb Płonkowo; 187, 152, 298, 28, 231, 171 obr. Płonkówko; 197/1, 202, 200, 199, 192/5, 192/5, 192/4, 166, 176, 160/4, 170/1 obr. Rojewo, gm. Rojewo".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn."Rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN-15kv zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 8, 1 obręb Liszkowo gm. Rojewo; dz. nr 17197/7, 175, 17197/11, 59/1 63/10, 63/11 obręb Liszkowice gm. Rojewo, dz. nr 236/4, 233/2, 211/1, 199/2, 199/1, 200/7, 193/1, 193/2, 184/9, 265, 167, 7/12, 11/3, 11/2, 11/2, 10/1, 10/2, 12/3, 12/8, 14, 12/6, 13, 17/3, 238, 18/1, 23, 24, 18/2, 41/1, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 46, 37/1, 49, 35/2, 50, 51/2, 52, 55/2, 58/2, 262, 254, 248, 244, 249, 250, 241, 242 obręb Stara Wieś gm. Rojewo; dz. nr 65/1, 26/1 obręb Jezuicka Struga gm. Rojewo".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielający pozwolenia na budowę dla inwestycji pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 10/4, obręb Jaronty, gmina Inowrocław".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn."Budowa zbiornika melasy o pojemności 12000 Mg oraz stanowisk załadunku melasy na autocysterny wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej na działce numer ewidencyjny 4/8 położonej w obrębie 2 przy ulicy Niepodległości 38/40 w Kruszwicy".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa ul. Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika Jednostka ewidencyjna 040707_5 Pakość, obręb 0011 Rybitwy: 106/7, 104/2; Jednostka ewidencyjna 040707_4 Pakość-M, obręb 0004 Pakość: 3/2, 3/3, 3/209, 3/210''.