Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wszystkie czynności związane z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

 1. Do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dołącza się:
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • opłata.

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu pod warunkiem, że jest zarejestrowany w ewidencji Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjne przechowywane są w depozycie wydziału.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.

(pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.)

 • samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
 1. w przypadku, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6,
 2. w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

(samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.)

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Właściciel pojazdu jest obowiązany do zapewnienia wycofanemu pojazdowi z ruchu odpowiedniego postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruch jak i zabezpieczenia przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachowania innych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku.

2. Przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego

Do wniosku o przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego dołącza się:

 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli upłynął termin następnego badania technicznego - dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.

DO WGLĄDU!

 1. dokument tożsamości:
  • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
  • w przypadku cudzoziemca - karta pobytu na terytorium RP lub zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy,
 2. polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10314
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Smoleń
Osoba, która udostępnia informację: Łukasz Smoleń
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 13:08:17
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 13:08:17
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2022 14:12:03
Rejestr zmian