Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wiesława Pawłowska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 301
fax. 52 35 92 333
email: sekretariat@inowroclaw.powiat.pl

 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
 2. Starosta reprezentuje Powiat na zewnątrz.
 3. Starosta nadzoruje pracę Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Starosta kieruje Starostwem w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych i poleceń służbowych.
 5. Do kompetencji Starosty - jako kierownika Starostwa należy w szczególności:
  1. 1) organizowanie pracy Starostwa;
  2. 2) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie;
  3. 3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa;
  4. 4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd;
  5. 5) upoważnianie Wicestarosty, Członka Zarządu lub pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt. 4;
  6. 6) nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie spraw obronnych, ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania i reagowania kryzysowego;
  7. 7) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przepisami prawa, uchwałami organów Powiatu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu.
 6. Staroście merytorycznie podlegają:
  1. 1) Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich;
  2. 2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
  3. a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  4. b) Referat Gospodarki Nieruchomościami;
  5. 3) Biuro Prawne;
  6. 4) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;
  7. 5) Geodeta Powiatowy;
  8. 6) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
  9. 7) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  10. 8) Inspektor Ochrony Danych;
  11. 9) Stanowisko ds. współpracy z mediami;
  12. 10) Stanowisko ds. BHP;
  13. 11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 79
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Starosta
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 26.06.2024 14:15:48
Data udostępnienia informacji: 01.07.2024 07:44:57
Data ostatniej aktualizacji: 04.07.2024 13:30:45
Rejestr zmian