Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęOgłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.223.2020.WK
z dnia 14 października 2020 r.
o decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie istniejącymi wylotami nr 1 (dz. ew. nr 89/2 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 4 (dz. ew. nr 167 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 7 (dz. ew. nr 167 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 8 (dz. ew. nr 73 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 11 (dz. ew. nr 89/2 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 12 (dz. ew. nr 25 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 13 (dz. ew. nr 141 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia) i nr 14 (dz. ew. nr 49 obręb 0014 Ośniszczewo, gm. Dąbrowa Biskupia) kanalizacji sanitarnej oczyszczonych ścieków bytowych z 16 biologicznych oczyszczalni ścieków typu Biokube do rowów melioracyjnych na dz. ew. nr 89/2, 167, 73, 25, 141 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia w m. Parchanie i cieku Dopływ z Ośniczewa na dz. ew. nr 49 obręb 0014 Ośniszczewo, gm.
Obwieszczenie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 7 października 2020 r.
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.404.2020.MT
z dnia 5 października 2020 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Stron, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 1, zlokalizowanego w m. Gniewkowo, gm. Gniewkowo, pow. inowrocławski na terenie działki ewid. nr 186/3 obręb ewid. nr 0169 M. Gniewkowo oraz szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę na działkach o numerach ewid.: 186/3 i 185/38 obręb ewid. nr 0169 M. Gniewkowo, gm. Gniewkowo, pow. inowrocławski, na powierzchni 16,57 ha