Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 476/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 475/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 474/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 150 cm, 320 cm i 230 cm, rosnących na dz. nr 97/25 (obręb 3, arkusz 11) przy alei Henryka Sienkiewicza 33 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 473/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 5 drzew, tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 500 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2451C Mlynice - Sokowy - Baranowo, na dz. nr 101/1 w m. Sokowy, gm. Kruszwica oraz 4 drzew gatunku topola włoska o obwodach pni 220 cm, 210 cm, 205 cm i 210 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2451C Młynice - Sokowy - Baranowo, na dz. nr 121 w m. Sokowy, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 472/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 190 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy- Janikowo, na dz. nr 154 w m. Rybitwy, gm. Pakość oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 215 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy - Janikowo, w granicy dz. nr 154 w m. Rybitwy, gm. Pakość, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego oraz dz. nr 155/6 w m. Rybitwy, gm. Pakość, będącej własnością osób fizycznych.
Uchwała Nr 471/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020
Uchwała Nr 470/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu wyłącznie w formie elektronicznej.
Uchwała Nr 469/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 468/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.
Uchwała Nr 467/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.
Uchwała Nr 466/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w przetargu.
Uchwała Nr 465/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w przetargu.
Uchwała Nr 464/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 463/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 462/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 5 drzew, tj. 3 drzew gatunku jarząb pospolity o obwodach pni 60 cm, 90 cm i 80 cm oraz 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 130 cm i 145 cm, rosnących na dz. nr 149/10, przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Uchwała Nr 461/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021