Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnik Wydziału: Monika Dąbrowska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
I piętro p. 118, 119, 120
52 35 92 321, 52 35 92 322, 52 35 92 323
e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zadań Wydziału Kultury i Promocji należy w szczególności wykonywanie zadań:

 1. w zakresie kultury:
  1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowych instytucji kultury, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji organów Powiatu;
  2. współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
  3. pomoc w rozwoju twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
  4. współdziałanie w zakresie wymiany kulturalnej,
  5. załatwianie spraw związanych z dotowaniem i funkcjonowaniem powiatowej biblioteki publicznej,
  6. przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury,
  7. przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
  8. przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne o przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
  9. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
  10. współpraca i podejmowanie działań z organizacjami pozarządowymi, samorządami i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań, w szczególności:
   1. ochrona dziedzictwa kulturowego powiatu inowrocławskiego, w tym upowszechnianie i promowanie tradycji i obyczajów ziemi kujawskiej,
   2. propagowanie twórczości ludowej,
   3. promowanie wiedzy o historii Powiatu,
   4. upowszechnianie wiedzy o zabytkach regionu,
   5. upowszechnianie i promowanie wiedzy o szlakach historycznych i kulturowych na terenie Powiatu,
  11. wspieranie organizacyjne i finansowe organizacji powiatowych imprez kulturalnych,
  12. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
   1. organizowanie konkursów ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Powiatu,
   2. sporządzanie umów na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych, niestanowiących własności Powiatu,
   3. ocena merytoryczna i formalna sprawozdania z rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
  13. wykonywanie zadań w zakresie określonym w przepisach szczególnych, związanych z nadzorem, kontrolą lub zwierzchnictwem nad Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
  14. przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
 2. w zakresie promocji Powiatu:
  1. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,
  2. promocja Powiatu przez uczestnictwo w targach i innych imprezach,
  3. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Powiecie,
  4. prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych oraz spraw związanych z ich dystrybucją na cele promocyjne,
  5. prowadzenie rocznego kalendarza imprez powiatu inowrocławskiego,
  6. gromadzenie materiałów dotyczących działalności powiatu i Starostwa,
  7. sporządzanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby informacyjne i promocyjne,
  8. przygotowywanie zaproszeń, pism gratulacyjnych, listów okolicznościowych,
  9. udział w projektach zewnętrznych służących promocji Powiatu;
  10. przygotowywanie projektów publikacji własnych cyklicznych i okolicznościowych;
  11. przygotowywanie imprez pod patronatem Starosty;
  12. rozpatrywanie wniosków o przyznanie patronatów Starosty Inowrocławskiego.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 8087
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Kultury i Promocji Powiatu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020 09:23:30
Data udostępnienia informacji: 19.11.2020 09:23:30
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2021 12:48:46
Rejestr zmian