Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR XXVIII/269/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2030
UCHWAŁA NR XXVIII/268/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 rok
UCHWAŁA NR XXVIII/267/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
UCHWAŁA NR XXVIII/266/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
UCHWAŁA NR XXVIII/265/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie uchwalenia powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2026
UCHWAŁA NR XXVIII/264/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Inowrocławskim na lata 2021-2023
UCHWAŁA NR XXVIII/263/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2021 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
UCHWAŁA NR XXVIII/262/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/261/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w 2020 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/260/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2020
UCHWAŁA NR XXVIII/259/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2020 rok