Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 709/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 708/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 707/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew, tj. 2 drzew gatunku klon pospolity o obwodach pni 58 cm i 105 cm oraz drzewa gatunku dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia 160 cm rosnących na dz. nr 149/10 (obręb 5, arkusz 3), przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Uchwała Nr 706/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 705/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok
Uchwała Nr 704/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego".
Uchwała Nr 703/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 lipca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 702/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie informacji za II kwartał 2021 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 701/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Inowrocławskiemu do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Inowrocławskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Uchwała Nr 700/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jaksicach, gmina Inowrocław oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w przetargu.
Uchwała Nr 699/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 698/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawia II w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 697/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 696/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 695/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Uchwała Nr 694/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 693/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 692/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 691/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 690/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 689/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 688/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Macieja Wojtysiaka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi.
Uchwała Nr 687/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 180 cm i 165 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2529C Murzynno - Klepary, na dz. nr 154 w m. Murzynno, gm. Gniewkowo.
Uchwała Nr 686/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
Uchwała Nr 685/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Baczyńskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkól Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 684/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Bartosza Buraka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 683/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Morozow nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 682/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Bubacza nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 681/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mateusza Walorego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 680/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Mrugalskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 679/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok