Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 153/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie informacji za II kwartał 2019 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 152/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 151/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej.
Uchwała Nr 150/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych w budynku Bursy Szkolnej przy ul. G.Narutowicza 34 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 149/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu umundurowania uczniów w ramach trzeciej edycji programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".
Uchwała Nr 148/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego projektu uchwały dotyczącej pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej
Uchwała Nr 147/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Uchwała Nr 146/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Uchwała Nr 145/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Uchwała Nr 144/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 143/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 10 drzew, tj. 2 drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk - droga nr 252, na dz. nr 20 w m. Dulsk, gm. Inowrocław, 2 drzew gatunku klon srebrzysty, rosnących w pasie drogi powiatowej 2540C Olszewice - Turzany, na dz. nr 41 w m. Turzany, gm. Inowrocław, drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 39 w m. Kłopot, gm. Inowrocław, 2 drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 103/4 w m. Orłowo, gm. Inowrocław, drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 103/1 w m. Orłowo, gm. Inowrocław, drzewa gatunku wiąz szypułkowy, rosnącego w pasie drog
Uchwała Nr 142/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 141/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.awek czynszu z tytułu dzierżawy gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 140/2020
Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 139/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Uchwała Nr 138/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 9 drzew, tj. 5 drzew gatunku morwa biała o obwodach pni 110 cm, 123 cm, 51 cm, 96 cm i 52 cm, 3 drzew gatunku morwa czarna o obwodach pni 60 cm, 126 cm i 76 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku morwa czarna o obwodach pni 31 cm i 60 cm, rosnących na dz. nr 50/3 przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy.
Uchwała Nr 137/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 4 drzew, tj. drzewa gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pnia 68 cm, drzewa gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 64 cm, dwupniowego drzewa gatumku świerk kłujący o obwodach pni 19 cm i 20 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku żywotnik zachodni o obwodach pni 30 cm i 30 cm, rosnących na dz. nr 401/5 przy ul. Dworcowej w Jaksicach.
Uchwała Nr 136/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 60 cm oraz krzewu gatunku ligustr pospolity o powierzchni 2 m2, rosnących na dz. nr 18/7 (obręb 7, arkusz 782) przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 135/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Juliusza Lubarskiego nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 134/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elizy Korzeniewskiej-Pietrzak nauczyciela kontraktowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 133/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Michała Bubacza nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 132/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kożuch nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 131/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Górskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 130/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Michała Szalaty nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 129/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Konrada Wysockiego nauczyciela kontraktowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 128/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Piotra Szcześniaka nauczyciela kontraktowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 127/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kiersztan nauczyciela kontraktowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 126/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 125/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 124/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Uchwała Nr 123/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 122/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 121/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 120/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Uchwała Nr 119/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.