Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa punktu zbiórki odpadów (metali i tworzyw) na terenie działki o numerze ewidencyjnym 12/4 (obręb 8, arkusz 97) przy ulicy Deszczowej w Inowrocławiu".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa instalacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy z węglem dla Zakładu Produkcyjnego w Janikowie CIECH Soda Polska S.A., ul. Przemysłowa 30, 88-160 Janikowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1/36, 1/40, 1/42, 1/44, 1/47, 1/49, 1/68, 1/69, 1/79, 1/81, 1/82, 1/84, 1/86."
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawiepozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa instalacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy wraz z systemem zabezpieczeń przeciwwybuchowych ciąg zasilania kotła biomasą oraz mieszanka biomasy z węglem dla Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A.przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu na terenie działek o numerach ewidencyjnych 3/5, 4/2, 5/2, 6/1, 7/1, 8/2, 9/4, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/1, 16/2, 9/2, 8/2, 9/3."
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Izydora Sobeckiego w Inowrocławiu".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji tłocznej, tłoczni ścieków wraz z zasilaniem w miejscowości Rojewo, Żelechlin i Liszkowo w ramach inwestycji: "Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)"