Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR XLII/377/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2021 r.
UCHWAŁA NR XLII/376/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
UCHWAŁA NR XLII/375/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
UCHWAŁA NR XLII/374/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie sanitarnym oraz oceny bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2021 rok.
UCHWAŁA NR XLII/373/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022-2037.
UCHWAŁA NR XLII/372/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok.