Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 300/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie informacji za IV kwartał 2019 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 299/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 298/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2020 roku wykonywanie zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Uchwała Nr 297/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz przemysłowych na zajęcia w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.
Uchwała Nr 296/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 295/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Uchwała Nr 295/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Uchwała Nr 294/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Uchwała Nr 294/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Uchwała Nr 293/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
Uchwała Nr 293/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 16 stycznia 2020 r.w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.Uchwała Nr 292/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok
Uchwała Nr 292/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok
Uchwała Nr 291/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 285 cm i 255 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2542C Modliborzyce - Pieranie, na dz. nr 94/1 w m. Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia.
Uchwała Nr 291/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 285 cm i 255 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2542C Modliborzyce - Pieranie, na dz. nr 94/1 w m. Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia.
Uchwała Nr 290/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 8 drzew, tj. 3 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 80 cm, 53 cm i 122 cm, drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 62 cm, drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 109 cm, drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 73 cm i dwupniowego drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 85 cm i 90 cm, rosnących na dz. nr 52/3 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 68 cm, rosnącego na dz. nr 52/9 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 290/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 8 drzew, tj. 3 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 80 cm, 53 cm i 122 cm, drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 62 cm, drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 109 cm, drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 73 cm i dwupniowego drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 85 cm i 90 cm, rosnących na dz. nr 52/3 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 68 cm, rosnącego na dz. nr 52/9 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 289/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 288/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego".
Uchwała Nr 287/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. :Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 286/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 285/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Inowrocławskiemu odrębnymi ustawami na 2020 rok
Uchwała Nr 284/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 290 cm, 255 cm i 300 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo, na dz. nr 71/2 w m. Krążkowo, gm. Złotniki Kujawskie oraz 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 275 cm, 285 cm i 250 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo, na granicy dz. nr 71/2, w m. Krążkowo, gm. Złotniki Kujawskie stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego i dz. nr 71/3 w m. Krążkowo, gm. Złotniki Kujawskie, stanowiącej własność osoby fizycznej.