Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr XX/211/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2020 roku
Uchwała Nr XX/210/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2020 roku
Uchwała Nr XX/209/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030
Uchwała Nr XX/208/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok
Uchwała Nr XX/207/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2019
Uchwała Nr XX/206/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2019
Uchwała Nr XX/205/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.
Uchwała Nr XX/204/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała Nr XX/203/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
Uchwała Nr XX/202/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ulicy Tadeusza Kościuszki.
Uchwała Nr XX/201/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020".
Uchwała Nr XX/200/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r.
Uchwała Nr XX/199/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w 2019 r.
Uchwała Nr XX/198/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2019 r.
Uchwała Nr XX/197/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2019 rok
Uchwała Nr XX/196/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
Uchwała Nr XX/195/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego wotum zaufania