Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1105/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1104/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1103/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdania finansowego Powiatu Inowrocławskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Uchwała Nr 1102/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego Raportu o stanie Powiatu Inowrocławskiego za 2022 r.
Uchwała Nr 1101/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 18 drzew, tj. 3 drzew gatunku brzoza brodawkowata i drzewa gatunku topola włoska, rosnących na dz. nr 52/9 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu, drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego w granicy dz. nr 52/9 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu i dz. nr 52/3 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu, 4 drzew gatunku robinia akacjowa, 6 drzew gatunku brzoza brodawkowata, 2 drzew gatunku jesion wyniosły oraz drzewa gatunku wierzba biała, rosnących na dz. nr 52/3 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1100/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie oceny i nierekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2023 rok
Uchwała Nr 1099/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1098/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1097/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1096/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie informacji za rok 2022 obejmującej: wykonanie budżetu; kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opiat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty; wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej
Uchwała Nr 1095/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. Cyfrowy Powiat.
Uchwała Nr 1094/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Beneficjenta w projektach realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027
Uchwała Nr 1093/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Uchwała Nr 1092/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia
Uchwała Nr 1091/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Wielkopolskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1090/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.
Uchwała Nr 1089/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 83 cm oraz skupiska krzewów gatunku bez czarny o powierzchni 150 m2 , rosnących na dz. nr 15/9 w m. Ludzisko, gm. Janikowo.
Uchwała Nr 1088/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew, tj. 2 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 67 cm i 97 cm i drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 97 cm, rosnących na dz. nr 1/17 (obręb 2, arkusz 321) przy ul. Macieja Wierzbińskiego 49 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1087/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1086/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1085/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania i oceny wniosków klubów sportowych, o udzielenie dotacji na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji.
Uchwała Nr 1084/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu