Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opis procedury:

Wniosek zarządcy drogi, skierowany do Starosty Inowrocławskiego o opinię w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym dla dróg publicznych powiatowych i gminnych

Informacje - kogo dotyczy procedura:

 • inwestor
 • wykonawca
 • projektant

Wymagane dokumenty:

Wniosek + załączniki:

 1. opis techniczny zawierający stan istniejący i projektowany drogi z podaniem charakterystycznych parametrów technicznych drogi, tj. prędkość projektowa, klasa techniczna drogi, pochylenia poprzeczne i podłużne, szerokość elementów przekroju itp.,
 2. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000,
 3. parametry geometryczne drogi wraz z geometrią skrzyżowań i zjazdów przedstawione na planie sytuacyjnym w skali 1:500, zawierającym:
  1. oś projektowanej drogi,
  2. zwymiarowanie szerokości elementów drogi,
  3. pochylenia poprzeczne, skosy wyznaczyć w miejscach charakterystycznych,
  4. lokalizacja przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, podział na pasy ruchu,
  5. elementy odwodnienia jak np. wpusty deszczowe, które mogłyby kolidować z przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów,
  6. zabezpieczenie odpowiedniej szerokości na umieszczenie przewidywanego oznakowania, urządzenia BRD, itp.,
 4. przekroje normalne (charakterystyczne) w skali 1:50 (1:100),
 5. sprawdzenie przejezdności w skali 1:500 wraz z wrysowaniem konturu pojazdu w jego zewnętrzne obwiednie i przedstawienie widoku bocznego miarodajnego pojazdu z określeniem jego charakterystycznych wymiarów (dotyczy rond, skrzyżowań z wyspą centralną, skrzyżowań skanalizowanych, skrzyżowań o skomplikowanym kształcie, placów parkingowych, itp.); jako pojazd miarodajny należy przyjąć ciągnik siodłowy z naczepą, a w wyjątkowych sytuacjach inny pojazd,
 6. bilans miejsc postojowych z uwzględnieniem minimalnej, określonej w przepisach liczny stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych;
  Opcjonalnie:
 7. sprawdzenie widoczności na: wyprzedzanie, zatrzymanie (dotyczy w szczególności obiektów inżynierskich),
 8. sprawdzenie trójkąta widoczności na wlotach skrzyżowania dla uzasadnienia znaku B-20 „Stop”,
 9. przekrój podłużny,
 10. przekrój poprzeczny,
 11. upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi,
 12. inne dokumenty.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

Termin i forma załatwienia:

zgodny z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
sala nr 13

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 3. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10532
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 12.03.2018 14:59:00
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 26.06.2024 14:45:51
Rejestr zmian