Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 19/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.
Uchwała Nr 18/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 17/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu Zakładowi Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 16/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 305 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na granicy dz. nr 65 w m. Topola, gm. Rojewo.
Uchwała Nr 15/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 3 drzew z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego, tj. drzewa gatunku brzoza biała o obwodzie pnia 137 cm dwupniowego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 94 cm i 84 cm oraz drzewa gatunku wierzba płacząca o obwodzie pnia 215 cm, rosnących na dz. nr 149/7 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Uchwała Nr 14/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku wierzba płacząca o obwodzie pnia 254 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 152 cm oraz jednego pnia drzewa gatunku klon jawor o obwodzie 56 cm, rosnących na dz. nr 401/11 przy ul. Dworcowej w Jaksicach.
Uchwała Nr 13/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal gimnastycznych, hal sportowych i boisk sportowych oraz ustalenia nieodpłatnego użyczenia szkolnych obiektów sportowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
Uchwała Nr 12/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
Uchwała Nr 11/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 10/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 9/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 8/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu do zawarcia umowy dofinansowania zakupu wyposażenia w ramach "Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Uchwała Nr 7/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok.
Uchwała Nr 6/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za III kwartał 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.
Uchwała Nr 5/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyniku konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Inowrocławskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr 4/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.
Uchwała Nr 3/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2019 roku wykonywanie zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Uchwała Nr 2/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 1/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.