Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęObwieszczenie
Starosty Inowrocławskiego
z 26 sierpnia 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.223.2020.WK
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie istniejącymi wylotami nr 1 (dz. ew. nr 89/2 obręb 0015 Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia), nr 4 (dz. ew. nr 167 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 7 (dz. ew. nr 167 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 8 (dz. ew. nr 73 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 11 (dz. ew. nr 89/2 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 12 (dz. ew. nr 25 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia), nr 13 (dz. ew. nr 141 obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia) i nr 14 (dz. ew. nr 49 obręb 0014 Ośniszczewo, gm. Dąbrowa Biskupia) kanalizacji sanitarnej oczyszczonych ścieków bytowych z 16 biologicznych oczyszczalni ścieków typu Biokube do rowów melioracyjnych na dz. ew. nr 89/2, 167, 73, 25, 141 obręb 0015 Parchani
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo-Wybranowo
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.244.2020.MM
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej w m. Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia (dz. ewid. nr 224/2, obręb ewid. nr 0005 Dąbrowa Biskupia), - usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej w m. Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia, - szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych w ilości większej niż średnioroczne 5 m3 na dobę, na działkach o numerach ewidencyjnych: 224/2 i 224/4 w obrębie nr 0005 Dąbrowa Biskupia, gmina Dąbrowa Biskupia.