Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr VIII/86/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2019 roku
Uchwała Nr VIII/85/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2019 roku
Uchwała Nr VIII/84/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028
Uchwała Nr VIII/83/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/82/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2019 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr VIII/81/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr VIII/80/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Uchwała Nr VIII/79/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Uchwała Nr VIII/78/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Uchwała Nr VIII/77/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr VIII/76/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr VIII/75/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr VIII/74/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr VIII/73/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.
Uchwała Nr VIII/72/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Uchwała Nr VIII/71/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Uchwała Nr VIII/70/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski".
Uchwała Nr VIII/69/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
Uchwała Nr VIII/68/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020".
Uchwała Nr VIII/67/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2018
Uchwała Nr VIII/66/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2018
Uchwała Nr VIII/65/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych
Uchwała Nr VIII/64/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych za okres 2018/2019.
Uchwała Nr VIII/63/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku zadań ujętych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020"
Uchwała Nr VIII/62/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2018 rok
Uchwała Nr VIII/61/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
Uchwała Nr VIII/60/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego wotum zaufania