Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęInformacja
o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 10/4 obręb Jaronty, gmina Inowrocław".
Archiwum
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 IN00303B wieża MONOBOT M-36 o wysokości całkowitej 37,32m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 477/10 przy ulicy Inowrocławskiej 7 w Gniewkowie".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniemterenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 92/9 obręb Cieślin, gmina Inowrocław"
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś - Rojewice".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Jezuicka Struga - Rojewo oraz budowa sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo gm. Rojewo"
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: "Modernizacja i rozbudowa zakładu STRUGA S.A. w zakresie związanym z instalacją do termicznego przekształcania odpadów polegająca na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów przemysłowych i medycznych zlokalizowanego na terenie części działek 38/1, 37/1 obręb Jezuicka Struga, gm. Rojewo"
Decyzja
w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kruszwicy
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Wierzbiczanach
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Rojewo od km 4+013.67 do km 7+890.80 zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid.: 96, 86, 85, 88, 79 obręb Płonkowo; 187, 152, 298, 28, 231, 171 obr. Płonkówko; 197/1, 202, 200, 199, 192/5, 192/5, 192/4, 166, 176, 160/4, 170/1 obr. Rojewo, gm. Rojewo"
Archiwum
Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego z 12 lipca 2023 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2518C Czyste - Inowrocław na odcinku od km 1 +860 do km 4+470". Wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Pana Macieja Wojtysiaka, w imieniu którego działa ustanowiony pełnomocnik - Pan Jarosław Matuszak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 INO 0202A wieża typu MONOBOT M-42 o wysokości całkowitej 43,30 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1/24 obręb 6 w Kruszwicy"
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Jezuicka Struga - Rojewo oraz budowa sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo gm. Rojewo"
Archiwum
Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego z 4 lipca 2023 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150544C (ul. Polna) w m. Jaksice".
Decyzja
w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym