Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 r. poz. 155).

Wymagane dokumenty:

- wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, w którym określa się właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane,

- wypis z ewidencji gruntów i budynków, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,

- 2 egzemplarze projektu robót geologicznych, spełniający wymagania określone w art. 79 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji,

- dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:
opłata skarbowa za decyzję – 10 zł

Opłatę skarbową uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia – Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Osoba i jednostka prowadząca sprawę:
Janusz Królikowski, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Mątewska 17, piętro III,
pokój 310, tel. 52 35-92-287,
email: j.krolikowski@inowroclaw.powiat.pl.

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
- projekt robót geologicznych podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji,
- jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia; projekt taki podlega zgłoszeniu (od zgłoszenia takiego projektu nie jest pobierana opłata skarbowa).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11072
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Projekt robót geologicznych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017 13:09:56
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017 13:09:56
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2023 08:33:58
Rejestr zmian