Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
 • ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób i kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu w dniu 8 listopada 1965 r.,
 • konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Genewie w dniu 19 września 1949 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wymagany dla danej kategorii wiek:

Minimalny wiek do kierowania:

 1. dla kat. AM - 14 lat
 2. dla kat. A1,B1,T - 16 lat
 3. dla kat. A2, B, B+E, C1 i C1+E - 18 lat
 4. dla kat. A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2 - 20 lat
 5. dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 KW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A - 21 lat
 6. dla kat. C, C+E,D1 lub D1+E - 21 lat
 7. dla kat. A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej 2 lata prawa jazdy kat A2 - 24 lata
 8. dla kat. D, D+E - 24 lata
 9. dla tramwaju - 21 lat
 10. dla pojazdu zaprzęgowego – 15 lat
 11. dla roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego – 10 lat
 12. dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę – 17 lat
 13. dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego – 13 lat
 14. dla kolejki turystycznej – 21 lat

Wymagany wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych RP wynosi:

 1. dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kat. A, C, C+E - 18 lat
 2. dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kat. D - 19 lat

Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

 1. dla. kat A - 18 lat
 2. dla kat. C - 19 lat
 3. dla kat. D - 21 lat

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy wynosi:

 1. dla kat. C i C+E - 18 lat
 2. dla kat. D i D+E - 21 lat

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+Ewynosi 21 lat.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10226
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Podstawa prawna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Szczepaniak
Osoba, która udostępnia informację: Mikołaj Burdziński
Data wytworzenia informacji: 15.07.2021 08:48:00
Data udostępnienia informacji: 15.07.2021 08:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 28.06.2022 12:41:11
Rejestr zmian