Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZawiadomienie Starosty Inowrocławskiego z 10 czerwca 2024 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowości Janowice"Decyzja
umarzająca postepowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Wierzbiczanach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 242
Decyzja
umarzająca postepowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Wierzbiczanach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 243
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektonicznobudowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na terenie dz. nr ewid. 147/86 położonej w Janikowie, obręb 2 m. Janikowo, gm. Janikowo",Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 499,32 kW na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 142/2 obręb Parchanie, gmina Dąbrowa Biskupia".Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Rozbudowa instalacji węzła wymywania soli chlorkowych na instalacji utylizacji i gospodarki wodno-ściekowej w ZP Inowrocław przy ulicy Fabrycznej 4 w Inowrocławiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/1 [arkusz 106, obręb 8]".Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 54/6, obręb Dąbrowa Biskupia, gmina Dąbrowa Biskupia".Obwieszczenie
GR.ZUZ.4210.84.2024.MT
Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
a dnia 27 maja 2024 r.