Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie Nr 79/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 78/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa drukarek, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem oprogramowania biurowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu."
Zarządzenie Nr 77/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Góry, gmina Janikowo oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w drugim przetargu.
Zarządzenie Nr 76/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie ustalania zasad przyznawania rodzinom zastępczym świadczeń fakultatywnych
Zarządzenie Nr 75/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych, opuszczających: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
Zarządzenie Nr 74/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 27 maja 2019 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 73/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane
Zarządzenie Nr 72/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2016 Starosty Inowrocławskiego w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeñ podatku VAT w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach budżetowych
Zarządzenie Nr 71/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 70/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 69/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez uczelnie
Zarządzenie Nr 68/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane
Zarządzenie Nr 67/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 66/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 65/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 64/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 63/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu koñczącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 62/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa i remont pomieszczeñ w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu".