Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęDecyzja
zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72, położonej w Kobylnikach
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Orłowo o mocy do 0.9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o numerach ewidencyjnych 75/45 i 75/46 obręb Orłowo, gmina Inowrocław".Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72, położonej w Kobylnikach
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 INO2801 A wieża typu BOT E2/36 o wysokości całkowitej 36,95m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 29/12 obręb Latkowo, gmina Inowrocław".Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150216C w miejscowości Rojewice".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o zbierania materiału dowodowego w sprawiewniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na terenie dz. nr ewid. 147/86 położonej w Janikowie, obręb 2 m. Janikowo, gm. Janikowo".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej zmiany do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej - elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1 MW [ETAP I] wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 7/3 obręb Kępa Kujawska, gmina Gniewkowo".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej - elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1 MW [ETAP II] wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 7/3 obręb Kępa Kujawska, gmina Gniewkowo".
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 176/24
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 166/24