Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym.

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne powinien zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
- numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- numer identyfikacji statystycznej (REGON);
- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zaświadczenia;

Do wniosku dołączyć należy także:
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

DO WGLĄDU!
Dokument tożsamości:
- dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
- w przypadku cudzoziemca - karta pobytu na terytorium RP lub zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy,

DODATKOWA INFORMACJA
- do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu oryginały,
- w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę,
- zaświadczenie wydaje się na czas nieokreślony,
- opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 500 zł,
- opłata za wydanie wypisu do zaświadczenia wynosi 100 zł za każdy zgłoszony pojazd,                                                                                               - numer rachunku do wpłat: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10058
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011 12:27:25
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011 12:27:25
Data ostatniej aktualizacji: 23.04.2024 11:18:20
Rejestr zmian