Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr XIII/137/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028
Uchwała Nr XIII/136/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
Uchwała Nr XIII/135/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2019 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XIII/134/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie powiatu inowrocławskiego.
Uchwała Nr XIII/133/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała Nr XIII/132/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości położonych w Gąskach, gmina Gniewkowo oraz w Oldrzychowie, gmina Janikowo.
Uchwała Nr XIII/131/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr XIII/130/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 r. za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu inowrocławskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Uchwała Nr XIII/129/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok