Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr VIII/71/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
 • UCHWAŁA NR XIX/183/2020 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.

Najważniejsze informacje:

 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, którzy spełniają warunki określone w pkt. 3 lub 4 lub 5.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów należy złożyć w terminie od 1 do 20 września w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
 3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku, w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. byli laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;
  2. byli laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
  3. byli laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do przyjmowania laureatów i finalistów tej olimpiady w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe;
  4. byli laureatami lub finalistami olimpiady zawodowej lub turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego;
  5. byli laureatami konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Kuratora Oświaty;
  6. byli laureatami lub finalistami olimpiady lub turnieju innych niż wymienione w pkt. 1-4 uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tej olimpiady lub turnieju w pierwszej kolejności na uczelnię wyższą.
 4. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są uzdolnione i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z dziedzin: muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, fotograficznej, tanecznej lub literaturze;
  2. byli laureatami I, II lub III miejsca konkursu artystycznego na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, lub laureatami I miejsca na szczeblu wojewódzkim lub makroregionalnym lub osiągnęli inne znaczące sukcesy w zakresie twórczości, o której mowa w pkt. 1;
  3. w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku, w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5.
 5. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. zdobyli mistrzostwo województwa lub zajęli I, II, lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim w zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy;
  2. brali udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub zajęli I, II, lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim w innych zawodach niż wymienione w pkt. 1.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia,
tel. (52) 3592331 lub (52) 3592332.

Prowadząca sprawy:

Agnieszka Krysiak – pok. 218
tel.52 35 92 331,
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9703
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 19.12.2006 11:47:23
Data udostępnienia informacji: 19.12.2006 11:47:23
Data ostatniej aktualizacji: 20.08.2021 09:45:17
Rejestr zmian