Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 344/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2020 r.
Uchwała Nr 343/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 342/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do podpisywania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego umów na użyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Uchwała Nr 341/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 340/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie środków trwałych podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97
Uchwała Nr 339/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2020 rok
Uchwała Nr 338/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 337/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 336/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont toalet w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 335/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2019 rok
Uchwała Nr 334/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.